Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych:

1.1. Administratorem danych osobowych jest firma: Honorata S THERAPY LTD. UK CRN 12947912

1.2. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia.

1.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

1.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny do realizacji zamówienia, z zachowaniem okresu gwarancji lub rękojmi oraz dla celów ewidencji księgowej- w okresie niezbędnym dla przetwarzania danych dla celów podatkowych.

1.5. Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

1.6. Zamawiający ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, żądania dostępu do danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

1.7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.